Asked Questions


Answers
1)
Waarom zou iemand via AFRICANOS REAL ESTATE moeten kopen?

Een van de belangrijkste redenen: Bij AFRICANOS REAL ESTATE wordt U geholpen in u eigen taal!
U begrijpt dat dit om uiteenlopende redenen een geweldig voordeel is voor onze klant.
Verder:

AFRICANOS REAL ESTATE heeft ervaring in onroerend goed sinds 1981. Het heeft kantoren in alle steden en zijn ervaren personeel zal u alle informatie verschaffen voor uw nieuwe aanwinst. Zij zullen u door alle noodzakelijk vereiste stappen gidsen en zullen er voor zorgen dat u gevrijwaard blijft van mogelijke valstrikken en u het best mogelijke eigendom van uw wensen aan een redelijke prijs voorstellen.

Ons groot assortiment van partners in Cyprus en in het buitenland plaatst ons in de geschiktste positie om het grootst mogelijke bereik van eigendommen aan te bieden. De opname in een lijst in onze website is vrij van kosten. Zelfs wanneer wij niet in onze lijst het eigendom hebben dat u zoekt, als u aan ons de informatie verstrekt over uw wensen en ons een gelegenheid geeft te zoeken, zullen wij ons best doen om het gezochte eigendom voor u te vinden. Ons professioneel personeel zal aan u de noodzakelijke details geven en andere richtlijnen voor het veilig kopen van eigendom in Cyprus.

Ons Kantoor zal alle details met de ontwikkelaar/verkoper bespreken, onderhandelt in u naam zodat u de best prijs kunt verkrijgen. Ook zullen wij u aan een advocaat voorstellen die u in alle wettelijke zaken helpen zal, inclusief het openen van een bankrekening en andere financiële details.
2)
Welke eigendommen kan een niet-Cyprioot op dit moment kopen?

Een eigendom in Cyprus kopen is vrij gemakkelijk. Als een niet-Cyprioot heeft u op dit moment het recht voor uw persoonlijk gebruik te kopen:
• Een appartement of een huis
• Een villa of een bouwterrein niet groter dan 4000 m2.
• Een stuk land niet groter dan 4000m2 met de bedoeling er binnen redelijke tijd een huis te bouwen.
• “Offshore’ bedrijven kunnen ongelimiteerd kopen cq bouwen voor hun werk
• Een tweede huis kan onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan, (b.v.een vakantiehuis naast een permanent huis in de stad).
Vergeet niet dat met ingang van 01/05/2009 het aan alle EU burgers wettelijk is toegestaan om onbeperkt eigendom in Cyprus te kopen!
3)
Hebben eigendommen “Title Deeds”?

Eigendommen hebben “Title Deeds“.
Title Deeds” worden door het Land Registratiekantoor Departement uitgebracht, enkele jaren na voltooiing van het project. Particuliere huizen volgen dezelfde procedure. Na goedkeuring door de Raad van Ministers en na bevestiging door de Centrale Bank dat de aankoop van het onroerend goed met buitenlandse fonds is gebeurd, kan de overdracht van de “Title Deeds” binnen enkele uren plaatsvinden.
4)
Kan een lening ter plaatse verkregen worden?

Alle grote banken in Cyprus bieden leningen voor de aankoop van eigendom in vreemde munt aan. Ook project ontwikkelaars bieden dit als een compleet pakket aan.
Normaal is een eigen investering van 30% en een hypotheek van 70% op het totaalbedrag van de aankoopsom gebruikelijk.
Rentevoeten passen zich aan de Europeese normen.
5)
Wat is voor de overdracht van eigendom vereist en wat zijn de prijzen?

De volgende documenten zijn vereist om het eigendom op u naam te plaatsen.
• Geschreven bevestiging door de Centrale Bank dat de aankoop met buitenlandse fonds is gedaan, dat naar Cyprus geïmporteerd werd.
• Het verkoopscontract.
• De toestemming van De Ministeriële Raad (formaliteit die vanaf mei 2009 niet meer nodig is).
• “Title Deeds” indien beschikbaar.
• Bevestiging dat alle belastingen voor het gekochte eigendom (riolering, stad belastingen enz.) betaald zijn geworden.
De prijzen voor de overdracht van het onroerend goed in u naam (Transfer Fees) zijn als volgt.
•Transfer Fees.
Waarde (CYP)
Transfer Fees (%)
tot 50.000
3
tussen 50.000 & 100.000
5
boven 100.000
8

Voor een totale opsomming van de kosten mbt het aanschaffen van onroerend goed in
Cyprus kunt U voor een compleet overzicht terecht op de volgende web-site:
http://www.cypruspropertyconsultants.eu
6)
Moet ik een advocaat tewerkstellen?

Hoewel wij zeer zeker het raadplegen van een advocaat aanraden, is het niet verplicht. Indien u door een betrouwbare ontwikkelaar koopt, zijn kant-en klare contracten voorhanden. Echter de advocaat kan u contract controleren, het is immers in het Engels.Ook bekijkt de advocaat of het eigendom vrij en onbelast kan worden verkocht.
7)
Heb ik een taxatie/overzicht nodig?

Wij stellen voor dat u een taxatie/overzicht aanvraagt,voornamelijk voor eigendommen van iets oudere leeftijd. De kosten van een compleet taxatie rapport met een onderzoek ter plaatse zijn gemiddeld €750,-.
8)
Is er een dienst naverkoop?

De dienst naverkoop van AFRICANOS REAL ESTATE is onze klanten na aankoop o.a. behulpzaam met volgende zaken:

- Water, Electriciteit, Telefoon aansluitingen.
- De aankoop van huishoudtoestellen en meubilair.
- Verzekering voor het huis en zijn inhoud.
- De medische verzekering.
- Eigendom Management.
- Onderhoud van tuin en zwembad.
U kunt onze dienst naverkoop contacteren op e-mailadres:
mailto:info@africanosestate.com
9)
Wat zijn de gemeenschappelijke kosten?

Deze kosten zijn van toepassing als u mede-eigenaar bent in een Appartementsblok. Deze gemeenschappelijke kosten zijn o.a. gemeenschappelijke lift, stroom, waterverbruik,zwembad etc. Kosten hangen sterk af van waar het project zich bevindt.De kosten per jaar varieren voor appartementen tussen €150-€250, en huizen met gemeenschappelijke gebruik van bijvoorbeeld een zwembad tussen €250-€350.
10)
Wat zijn de kosten van het levensonderhoud in Cyprus?

De kosten van levensonderhoud zijn lager als in de meeste Europeese landen zoals u kan zien in onderstaande tabel:

Vergelijkbare voedselprijzen-2004
E.U - 15 Leden 100
Ijsland 155
Frankrijk 116
Engeland 108
Italie 105
Belgie 105
Cyprus 91
Slovenie 89
Portugal 87
Griekenland 87
Spanje 86
Hongarije 62
Polen 61
Turkije 58
Slovakije 54
11)
Wat zijn de prijsindicators voor eigendom?

AFRICANOS REAL ESTATE heeft al eigendommen te koop vanaf €50.000 afhankelijk van locatie, afmeting, soort eigendom etc. Door onze contacten op het hele eiland kunnen we perfect op u wensen inspelen. Zowel eigendom aan zee, binnenland, projecten kan in verschillend prijsklassen worden aangeboden.Uiteraard allemaal afhankelijk van u persoonlijke voorkeur.
12)
Wordt belasting op pensioenen betaald?

Gepensioneerden die zich vestigen op Cyprus betalen een belastingspercentag van 5% over hun pensioen.De eerste €3.500 zijn vrij en worden niet belast. Als er een belastingsverdrag bestaat met hun land van origine wordt er in het thuisland geen belasting meer geheven.

13)
Dubbele belasting verdragen.

Dubbele belasting verdragen worden gemaakt om te verkomen dat men in 2 landen belasting betaald. Dit geeft aan sommige personen het voorrecht om te genieten van het lage belastingklimaat in Cyprus.

Op dit moment zijn er zulke verdragen gesloten met volgende landen

Armenie-Oostenrijk-Belarus-Belgie-Bulgarije-Canada-China-Czech Republic-Dememarken-Egypte-Frankrijk-Duitsland-Griekenland-Hongarije-Indie-Ierland-Italie-Kuweit-Kyrgestan-Libanon-Malta-Mauritius-Moldavie-Norwegen-Polen-Romenie-Rusland-Singapore-Slowakije-Zuid Africa- Zweden-Syrie-Tajikistan-Thailand-Turkmenistan-Ukraine-Engeland-USA-Uzbekistan-Yugoslavie.